Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CEDYNI z dnia 7 kwietnia 2015 r. o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 
2015-04-09 11:06:33
ZARZĄDZENIE NR 53/2015 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 7 kwietnia 2015 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Cedynia lokali obwodowej komisji wyborczej dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r.

 
2015-04-09 11:14:40
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 
2015-04-13 10:00:23
Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczyc i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

 
2015-04-13 13:49:53
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015r. - niepełnosprawni

 
2015-04-15 11:39:43
WNIOSEK o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 
2015-04-15 11:49:25
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCĘ

 
2015-04-15 11:50:06
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 
2015-04-15 11:50:46
ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 
2015-04-15 11:51:38
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

 
2015-04-15 11:52:41