Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Osinów Dolny Gm. Cedynia oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2018-06-05 16:01:20
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Osinów Dolny Gm. Cedynia

2017-11-08 15:16:18
Obwieszczenie Burmistrza Cedyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedynia

2017-02-06 15:26:28
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wszczęciu postępowania - rozbudowa szkoły podstawowej w Piasku

2016-12-12 15:06:37
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 124

2016-11-04 14:36:43
Obwieszczenie - Realizacja inwestycji drogowej polegająca na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku od mostu granicznego w m. Osinów DOlny do skrzyżowania z drogą wojewódzką 126

2016-09-28 09:33:51
OBWIESZCZENIE Burmistrza Cedyni o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - Uchwały XIX/183/2016 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cedynia

2016-09-07 13:25:08
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedynia

2016-07-06 09:30:49
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cedynia

2016-05-09 14:43:10
Obwieszczenie Burmistrza Cedyni o rozpoczęciu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Burmistrza Cedyni o rozpoczęciu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego
2008-06-15 17:58:00