Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Cedyni 

 

INFORMACJA

Lokalna skrzynka podawcza: info@cedynia.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza – na platformie ePUAP

W celu skorzystania ze Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 • założenie indywidualnego konta na platformie ePUAP
 • posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów.

Wszelkie instrukcje dotyczące zakładania konta, wysyłania dokumentów itp. znajdują się na ePUAP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu na następujących nośnikach danych:
 • Dyskietka 1,44 MB,
 • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,3.
 • Płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES-BES (podstawowa forma podpisu XAdES)
 • Akceptowalne formaty załączników to:
 • DOC, RTF,TXT
 • XLS,
 • CSV,
 • TXT,
 • GIF, TIF, BMP, JPG,
 • PDF,
 • ZIP.

 

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. 

 

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 Nr 64, poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz.U. 2005 Nr 200 poz. 1651) informujemy, że uruchomione zostało Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z certyfikatów kwalifikowanych wszelkie informacje potrzebne do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji oraz oprogramowania umożliwiającego podpisywanie i weryfikację certyfikatów) są dostępne stronie wystawcy swojego certyfikatu.

 

 


Liczba odwiedzin : 1638
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Cedyni
Osoba wprowadzająca informację : Michał Nieścioruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Nieścioruk
Czas wytworzenia: 2008-06-05 14:03:00
Czas publikacji: 2016-04-01 13:43:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak