Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt 05 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2018-2031

2018-11-09 15:15:31
Projekt 01 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2018

2018-11-09 15:13:36
Projekt 02 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice

2018-11-09 15:11:10
Projekt 03 zmieniający uchwałę o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

2018-11-09 15:10:17
Projekt 04 zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Regionalne w Cedyni

2018-11-09 15:04:04
Posiedzenia Komisji Stałych

2018-11-08 11:11:49
Porządek obrad

2018-11-07 13:01:32