Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Posiedzenia Komisji Stałych

2018-10-15 12:55:17
Projekt 02 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2018

2018-10-12 09:37:02
Projekt 4 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia

2018-10-12 09:35:58
Projekt 03 zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Regionalne w Cedyni

2018-10-12 09:12:56
Projekt 01 w sprawie Statutu Gminy Cedynia

2018-11-13 08:34:48
Porządek obrad

2018-10-12 09:00:44