Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-13 14:19:53
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Cedyni

2018-09-13 10:18:06
Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych w powiecie gryfińskim, liczbie radnych wybieranych w wyborach do Rady Powiatu w Gryfinie oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej

2018-09-03 13:44:25
Informacja o miejscach, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-03 13:43:17
Obwieszczenie o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze

2018-08-24 20:19:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CEDYNI z dnia 22 sierpnia 2018 r.

2018-08-22 10:27:35
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2018-08-20 12:01:30
UCHWAŁA NR XXXII/335/2018 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cedynia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2018-08-20 11:57:29
UCHWAŁA NR XXXII/334/2018 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cedynia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

2018-08-20 11:56:15
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 14 marca 2018 r. - ustalenie liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim

2018-08-20 12:15:46