Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze woj. zachodniopomorskiego

2018-11-02 14:55:45
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA GMINY CEDYNIA - PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

2018-10-24 09:04:14
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW - PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

2018-10-24 09:02:53
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 18 października 2018 r.

2018-10-19 11:17:56
Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryfinie

2018-10-18 14:31:26
ROZKŁADY JAZDY NA WYBORY SAMORZADOWE 2018

2018-10-17 18:03:59
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 w gminie Cedynia

2018-10-12 14:45:59
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczej w gminie Cedynia o składach komisji

2018-10-12 14:39:06
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-05 14:25:53
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wuborczej w Gryfinie z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Gryfinie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-04 15:30:59
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Cedyni z dnia 01 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Cedyni zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-02 09:18:25
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Cedyni z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Cedynia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-02 09:16:39
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Cedyni z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Cedyni zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

2018-09-28 14:24:06
Informacja w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Cedyni w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r..

2018-09-27 20:57:54
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Cedynia

2018-09-27 15:22:53
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 24 września 2018 r.

2018-09-24 14:09:21
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-19 14:45:07
OBWIESZCZENIE Burmistrza Cedyni z dnia 19 września 2018 roku - obwody głosowania

2018-09-19 13:59:47
INFORMACJE O SKŁADZIE OSOBOWYM , SIEDZIBIE I CZASIE PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CEDYNI

2018-09-14 07:54:23
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

2018-09-13 14:20:27
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-13 14:19:53
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Cedyni

2018-09-13 10:18:06
Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych w powiecie gryfińskim, liczbie radnych wybieranych w wyborach do Rady Powiatu w Gryfinie oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej

2018-09-03 13:44:25
Informacja o miejscach, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-03 13:43:17
Obwieszczenie o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze

2018-08-24 20:19:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CEDYNI z dnia 22 sierpnia 2018 r.

2018-08-22 10:27:35
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2018-08-20 12:01:30
UCHWAŁA NR XXXII/335/2018 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cedynia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2018-08-20 11:57:29
UCHWAŁA NR XXXII/334/2018 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cedynia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

2018-08-20 11:56:15
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 14 marca 2018 r. - ustalenie liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim

2018-08-20 12:15:46
10 20 30 40 50 Wyników