Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt 21 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2018

2018-06-13 11:13:10
Projekt 20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2018-2031

2018-06-13 11:09:45
Projekt 19 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej dla Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni

2018-06-13 11:02:45
Projekt 14 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2018

2018-06-12 13:07:02
Projekt 18 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni

2018-06-08 13:46:15
Projekt 17 w sprawie zatwierdzenie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.” Kompetencje kluczem do zatrudnienia”

2018-06-08 13:45:18
Projekt 16 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Cedynia

2018-06-08 13:44:18
Projekt 15 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu poboru podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód gminy oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

2018-06-08 13:43:17
Projekt 13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2017

2018-06-08 13:42:15
Projekt 12 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Cedyni

2018-06-08 13:39:31