Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt 17 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Cedynia

2018-05-11 14:44:45
Projekt 16 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

2018-05-11 14:43:08
Projekt 15 zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni

2018-05-11 14:40:24
Projekt 14 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni

2018-05-11 14:38:36
Projekt 13 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Regionalne w Cedyni

2018-05-11 14:37:00
Projekt 12 w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw Statutu Gminy Cedynia

2018-05-11 12:46:32
Projekt 11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2018-2031

2018-05-11 09:43:18
Projekt 10 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2018

2018-05-11 09:41:12
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cedyni

2018-05-10 15:20:38
Projekt 09 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

2018-05-10 09:44:41