Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XLV/389/10 RADY MIEJSKIEJ w CEDYNI z dnia 05 listopada 2010r. w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011.

UCHWAŁA Nr XLV/389/10 RADY MIEJSKIEJ w CEDYNI z dnia 05 listopada 2010r. w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011.
2011-01-17 10:22:22
Uchwała XLV/390/10 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała XLV/390/10 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011-01-17 10:23:17
Wzory deklaracji podatkowych

Wzory deklaracji podatkowych
2011-01-17 10:24:56
UCHWAŁA XXXIII/296/09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA XXXIII/296/09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych.
2011-01-17 10:27:46
U C H W A Ł A Nr XXXIX/368/06 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24 października 2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

U C H W A Ł A Nr XXXIX/368/06 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24 października 2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011-01-17 10:30:41
Uchwała Nr XXXIX/371/06 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24 października 2006r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów.

Uchwała Nr XXXIX/371/06 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24 października 2006r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów.
2011-01-17 10:32:11
UCHWAŁA NR X/74/2011 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 
2011-11-04 13:07:27
Wzory deklaracji podatkowych

Wzory deklaracji podatkowych

DEKLARACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

2011-12-01 14:15:51
UCHWAŁA NR XI/79/2011 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012.

 
2011-12-01 14:17:28