OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CEDYNI z dnia 22 sierpnia 2018 r. 

 

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/334/2018 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cedynia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym podaję do wiadomości publicznej wyborców informację o okręgach wyborczych ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Cedyni w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Liczba odwiedzin : 63
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Cedyni
Osoba wprowadzająca informację : Michał Nieścioruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Puchalska
Czas wytworzenia: 2018-08-22 10:27:35
Czas publikacji: 2018-08-22 10:27:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak