Odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla: „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023”. 

 

 

Odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla: „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023”. 

Liczba odwiedzin : 97
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Cedyni
Osoba wprowadzająca informację : Michał Nieścioruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Szablewska
Czas wytworzenia: 2017-09-06 12:30:49
Czas publikacji: 2017-09-06 12:30:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak